_

Jak vybrat správnou fólii

Výběr topné fólie, narozdíl od toho, co si většina z nás myslí, nezávisí pouze na našich potřebách.

Zpočátku je třeba určit tepelný výkon každé místnosti, kde chceme fólii instalovat. Pokud nenajdeme takové údaje v rámci projektu, měla by být přijata na základě odhadu výstavby, určení prostor a individuálních potřeb.

V naší nabídce najdete mnoho různých modelů topných fólií, které se od sebe liší především příkonem od 60 W/m² až do 400 W/m².

Slabší řešení, i když dokonale pokryjí poptávku po tepelném výkonu, se charakterizují poměrně velkým časovým zpožděním (čímž je delší čekací doba na dosažení požadovaných parametrů).

Doporučujeme Vám silnější topné fólie (od 140 W/m²). Jejich časové zpozdění je malé, což rychle promítá do maximálního tepelného komfortu v místnosti.

POZOR: nezávisle na tepelné energii, spotřeba energie je stejná. Rozdíl je pouze v rychlosti nátopu, ale spotřeba energie je stejná! Podlahové vytápění s použitím fólie s vyšším výkonem se dosáhne rychleji požadované teploty, ale s nižším výkonem potřebuje více času pro přivedení povrchové vrstvy na vhodnou teplotu, které zákazník požaduje.

Rychlost nárůstu teploty závisí také na velikosti oblasti pokrytí – čím vyšší procento pokrytí podlahy, tím je doba čekání pro dosažení požadované teploty kratší.

Komfort použití topné fólie v topném systému podlahového vytápění závisí do značné míry na pokojovém dotykovém regulátoru teploty.

Nejčastější chyby při výběru topné fólie a jejich důsledky:

Topná fólie – výběr správného výkonu

Výběr a instalace fólie v systémech plošného vytápění je jednoduché a neinvazivní. Nicméně jsou některé klíčové záležitosti, kterým je potřeba věnovat pozornost při navrhování a provádění instalace. Základní chybou, se kterou se můžeme setkat při vytváření projektu systému topné fólie, je použití modelu s příliš nízkým výkonem jednotky. To může vynikat z nesprávně odhadnutého topného výkonu.

Vedle zřejmého nedohřátí vytápěných místností bude čas, po kterém teplota klesne na uvedenou hodnotu (nebo přibližnou), delší než u správně provedené instalace.

Výběr vytápěného povrchu pomocí topné fólie

V případě instalace fólie s dostatečným výkonem, ale příliš malým pokrytím podlahy, se doba čekání na dosažení komfortních parametrů v místnosti prodlouží. V tomto případě zajistíme požadovaný výstupní výkon zajištující teplo v místnosti.

Také v případě, že se doba čekání na získání optimálních parametrů zvýší, zaručíme požadovaný výstupní výkon.

Výběr regulátoru teploty pro topné fólie

Použití regulátoru teploty s příliš malou kapacitou (z hlediska ovládaného výkonu) může způsobit   poškození elementů, což má za následek selhání topného systému – vytápění nefunguje.

Instalovaná topná fólie by neměla překročit 80% možnosti regulátoru teploty napájení.

Topná fólie vs topné kabely

Topná fólie, na rozdíl od běžných topných kabelů nebo rohoží ohřívá celý povrch. Takže může být instalována pod každým povrchem. Topná fólie spotřebuje o 50% méně elektrické energie než tradiční topné kabely.